Wikipedia som källa

Eftersom wikipedia är största informationsleverantören använder sig många av just den för att hämta information. Man ska ta i beaktande att wikipedia ej är en primärkälla utan allt som hämtas dit kommer från andra källor. Därför måste man alltid kolla längst ner på de externa källorna som leder till primärkällorna. Wikipedia är förstås en bra sajt att hämta information ifrån men förlita dig aldrig på den utan att kolla upp de externa länkarna. 

 

Text: Nathalie Nystrand & Nicolina Söderholm