Sociala medier

Med sociala medier menar man sidor där människor kan kontaka varandra och publicera saker man själv producerat. Före sociala medier använde man internet endast som en informationskälla (Webb 1.0). Detta har nu utvecklats till Webb 2.0 som betyder att människor också kan kommunicera och dela egen information med varandra. De mest kända medierna är Facebook och Twitter. Sociala medier kan även vara internetforum, bloggar och andra sociala nätverk.


Många företag och organisationer använder sig av sociala medier för att kommunicera och nå fram till sina målgrupper. Det är ett snabbt och enkelt sätt eftersom allt på internet sprids så pass snabbt. Även på det globala planet har sociala medier fått stor betydelse. Grupper av människor har genom internet och framför allt sociala medier haft möjlighet att ta kontakt med varandra. I extrema fall har man kunnat störta regeringar, som exempelvis under den "Arabiska våren".


Facebook

Facebook är en social nätverkstjänst som har över 600 miljoner aktiva användare. Genom Facebook är det lätt att ta kontakt med nära och kära och även att söka upp gamla bekanta. Det är även lätt att skaffa nya kontakter och sprida vidare viktig information. Användarna kan ansluta sig till olika intressegrupper som vem som helst får skapa och dessa grupper skapas under olika kategrorier.


Twitter

Twitter är en social nätverkstjänst och en mikroblogg. Där kan man dela korta inlägg, så kallade tweets, som andra användare sen kan ta ställning till och "retweeta" eller favorisera. Det som är bra med twitter är att man kan följa användare man anser vara intressanta men de behöver inte följa en själv. Twitter är en stor informationskälla och många människor använder Twitter som sin nyhetskanal. Här får man reda på allt nytt som händer runt om i världen och hur människor reagerar till det.

 

Text: Nicolina Söderholm & Nathalie Nystrand