Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar till stor del allt du gör;  bilder, filmer, texter m.m. Men den skyddar endast material och därför kan inte idéer och tankar eller liknande ha en upphovsrätt. Det står i lagen:

 

 1§ (Finlex citat)

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett musikaliskt eller sceniskt verk eller ett filmverk, ett fotografiskt verk eller något annat bildkonstverk, ett alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller har kommit till uttryck på något annat sätt. (24.3.1995/446)

Till litterärt verk hänförs även karta och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram. (11.1.1991/34)

 

Men denna upphovsrätt är inte gjord för internet och därför har man gjort en ny som jag valde att skriva om Creative Commons som blev gjord för att skydda bilder och material som finns på internet.

 

Text: Kevin Linman

Källa: Finlex