Creative Commons

Upphovsrätten är det som skyddar allt du gör till exempel de bilder du tar, filmer du gör och alla saker du tillverkar/gör själv. Enligt lag är att allt du själv framkallat ditt och du har rätten att välja hur det skall användas och vem som får använda det. Men denna lag är inte optimerad för internet och därför har en annan upphovsrättslicens tillkommit. Denna kallas Creative Commons och är gjord för internet. Creative Commons är uppbyggt av sex sorters licenser:

1.

Erkännande(CC BY)

Man får göra vad man med materialet som är skyddad av denna licens. Så länge som man anger vem som är upphovsman för materialet.

2. 

Erkännande-Dela Lika(CC BY-SS)

Denna lisens är som första licensen men om man ändrar materialet får den automatiskt samma licens (skall delas lika).

3.     

Erkännande-IngaBearbetningar(CC BY-ND)

Liknande till första licensen men man får inte redigera materialet.

4.

Erkännande-IckeKommersiell(CC BY-NC)

Liknande till första licensen men man får inte använda bilden i kommersiellt syfte.

5.    

Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika(CC BY-NC-SA)

En kombination av första, andra och fjärde licenserna. Man får ändra materialet och det får samma licens men man får inte använda materialet i ett kommersiellt syfte.

6.  

Erkännande-Ickekommersiell-Inga Bearbetningar(CC BY-NC-ND)

En blandning av första, andra och tredje licenserna, man får inte använda materialet i ett kommersiellt syfte och man får inte ändra materialet.

 

Genom dessa lisenser kan man skydda sitt verk på bästa möjliga sätt. Läs mer om Creative Commons: Här

 

Text: Kevin Linman

Källa: Creative Commons: About The Licenses