Övriga arbeten

Här hittar du en del annat material som eleverna producerat, bland annat en digital berättelse om projektveckan, intervjuer och presentationer som eleverna gjort.