Internet

Internet, har blivit en naturlig del av vår vardag. De flesta bär ständigt med sig någon form av laptop, smarttelefon eller surfplatta. Vi får en omfattande mängd kunskap från vårt nätverk hela tiden och tack vare vårt nuvarande internet så har vänskaper, förhållanden och t.o.m yrken blivit skapade!

 

Här behandlar vi olika områden av internet och beskriver dem så ingående som vi kan. Vi går först igenom internets historia/födelse/utveckling, sen förklarar vi begreppen Web 1.0 och Web 2.0. I underrubriken Informationssökning lär vi dig hur du ska söka efter olika material på webben. Till sist behandlar vi kort digitala fotspår där vi bl.a förklarar hur viktigt det är att skapa en bra identitet på internet.

 

 

Text: Rebecka Näsman