Web 1.0 - Web 2.0

Kort och gott, här ska jag gå lite mer in på fakta om internets utveckling, Alltså Web 1.0 till Web 2.0. Vi tar en närmare titt på hur vår användning av internet har påverkats och förändrats under de ca. 44 åren som nätverket har funnits i vår vardag.


Ett väldigt bra och enkelt sätt att beskriva skillnaderna mellan Web 1.0 och Web 2.0 är att säga "Web 1.0 är ögon och Web 2.0 är händer" eller "Web 1.0 är one-way och Web 2.0 är two-way". Detta säger väldigt mycket om deras många skillnader.


Web 1.0 beskrivs som "ögon" eller "one-way", detta eftersom den här typen av nätverk innehöll nästan bara information, fakta och kunskap. P.g.a det här så kunde ingen direkt "producera nöje", som vi ofta gör idag på webben, allting handlade bara om att konsumera information. Sociala medier var inte något att prata om under den tid som just det här användes. Alltså, Web 1.0 var den tidigare versionen av ett nätverk som allmänheten använde.


Web 2.0, "händer" eller "two-way" (2004) är förstås då den versionen av nätverk som vi använder idag. Nu handlar det mer om att själv producera t.ex. musik, konst, digitala bilder, texter och att använda nätet för att komma åt sociala medier, t.ex. Facebook eller Twitter. Den som har upphovsrätt på t.ex. en text, ska också kunna ha full kontroll och ta ansvar för sin information. Web 2.0 ger alltså mycket fria händer till användaren.
Idag är internet så mycket mer än en stor informationskälla.

Text: Rebecka Näsman

KÄLLOR:
Jenny Comstedt: En pärla på nätet
(Företag: Vovici:) Jeffrey Henning: The Listening Post
Stefan Hamilton: Vad är Web 2.0?