Skolenkät

Vi har nedan framställt användningsgraden av internet i skolan. Vi ställde frågor som rörde sociala medier, mobbning och andra internetrelaterade frågor. 

I den första frågan ser man att delaktigheten i vår skola är vädigt hög. De flesta anser sig vara mer konsumenter än producenter dvs anväda sig av materialet på internet istället för att skapa eget. Det finns blandade åsikter om att låta föräldrarna ta del i elevernas "internetliv". De flesta tycker att föräldrarna inte har rätt att kolla upp vad de gör på internet. När det gäller sexuella trakasserier och mobbning skulle 40% blockera personen ifråga. 

Man ser tydligt här att eleverna använder sin internettid mest till att vara på sociala medier. Av de sociala medierna är facebook det vanligaste. När vi ställde frågan om eleverna hade blivit utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier var det hela 17% som hade svara ja. Majoriteten tycker att man borde införa "Internetkunskap" som kurs i skolschemat.

 

Text och bild: Nicolina Söderholm & Nathalie Nystrand