Källkritik

En källa är en plats där du hämtar en uppgift från.  Det finns tre olika sorters källor: primär, sekundär och tredjepartskälla. Primärkällan är informationens ursprung. Webbplatsen .SE är exempel på en primärkälla. Primärkällan är den bästa formen av källa. Sekundärkälla är en informationsbärare som återger något från den ursprungliga källan. Tredjepartkällan återger det som sekundärkällan meddelat. T.ex. en blogg som citerat ur en tidningsartikel som är baserad på fakta från .SE.

Källkritik är när man granskar informationens trovärdighet på internet. Källkritik borde vara något vi alltid kollar upp när vi hämtar information från en hemsida. Internet ger alla människor möjlighet att publicera och sprida information, vilket innebär att man kommer möta på både sann och falsk information. Därför är det viktigt att ställa sig olika frågor för få fram en källas trovärdighet.  

 

Text: Nathalie Nystrand & Nicolina Söderholm

Källa: Stiftelsen för internetinfrastruktur/ Kristina Alexanderson: Källkritik på internet