Källkritiska exempel

Här kommer några exempel på material som vi hittat på internet som man kan ställa sig kritiskt till om de verkligen är äkta:

Bild på bl a en katt:
Bild på en människa: (kolla på foto test 4 och bild 4) 
 Video på när blixten slår ne r i Peterskyrkan
Videon äkta ?
Hemsida om Martin Luther King?
 

Text: Say Reh, Hsaw Meh och The Meh