Olika medieformat

När du ska bedöma källor på internet kan du till olika knep beroende på vilket medieformat som informationen är skapad i. Exempel på sådana är text, bild, ljud, video och blandmedia. När det gäller texter så är det lätt bedöma trovärdigheten. När man ska googla kan man använda sig av citattecken runt en fras, då kan man se exakt var texten kommer ifrån och var den har använts. Om man vill se om en bild är äkta kan man använda sig av TinEye tjänsten som tar reda på var bilden använts. Detta är användbart när man tror att bilden är från ett annat sammanhang än vad som påstås. Att avgöra om ljud på nätet är äkta är nästan omöjligt. Däremot kan sökningar på rubriker och filmnamn ge dig ledtrådar om ljudets äkthet eller falskhet. När man ska granska ett videomaterial är det viktigt att man tar hänsyn till teknisk kvalitet, ljudkvalitet och vem som har laddat upp filmen. Läs även kommentarerna där det kan avslöjas om filmen är en bluff. Material skapat i t.ex. Microsofts PowerPoint kan bestå av bild, ljud, video och text kallas bladmedia. Detta är svårt att kolla upp eftersom det sällan finns källhänvisningar.

 

Text: Nicolina Söderholm & Nathalie Nystrand

Källa: Stiftelsen för internetinfrastruktur (.S E)