Spårning på nätet

I verkliga livet lämnar vi efter oss fotspår för det vi har gjort. Det samma gäller även i den digitala världen, det vill säga på internet. De digitala fotspåren vi lämnar efter oss kan vara på sociala medier som exempelvis Facebook där vi skriver en status eller lägger upp en bild. Det hjälper inte alltid att ta bort bilden eller statusen för den kan finnas kvar iallafall. Det är vad vi kallar ”digitala fotspår”.

Alla datorer och nätverk har varsin IP-adress (Internet Protocol Adress) som fungerar som en identitet på internet, likadant som människans eget ID bevis. IP-adresserna kan man söka upp på datorns inställningar, man går in på inställningar, nätverksanslutningar, lokalt nätverk, internet protocol (TCP/IP). Du kan kontrollera inställningarna med kommandot ”cmd” och sedan ”ipconfig” i Windows. Man kan även söka upp sin IP-adress på olika internetsidor minip.

En Proxy är en mellanhand som betecknar en server för förfrågningar av klienter som söker resurser från en annan servrar. Med en Proxy kan du gömma din riktiga IP och visa att du har en annan IP, exempelvis från ett annat land. Med denna metod kan du också se videoklipp som man egentligen bara kan se från ett visst land. Hma är en sida där du kan både använda Proxy och VPN (Viritual Private Network). VPN är en server där all din internettrafik åker genom och gömmer din riktiga identitet och destination.

 

Text: Jimmy Stoor

Källor

Håkan Lindberg: Introduktion till IP - Internet Protocoll
Peter Sunde: Om spårning på nätet
Martin Österberg: Proxy-server och Ericsson e-box