FÖRORD

Vid Gymnasiet i Petalax ordnas varje år under vecka åtta ett flertal olika projekt som utmynnar i projekthäften. Nytt för i år är att ett av projekten publiceras direkt på webben. Ansvarig lärare för detta projekt är Simon Hansell. Rubriken är WWW – Wara eller inte Wara på Webben: En kurs om digital identitet och delaktighet. Syftet med detta projekt är att höja elevernas medvetenhet om internets betydelse i deras liv. Internet är numera en naturlig och väsentlig del av vardagen men det betyder inte att alla är medvetna om hur internet fungerar och vilka digitala fotspår de lämnar efter sig samt vilka konsekvenser detta kan få för framtiden. Målet med kursen är att eleverna efter detta projekt har utvecklats från att vara goda konsumenter till att vara aktiva producenter på internet, och även förstått skillnaden!

 

Kursen har genomförts under skoltid från måndag till fredag under vecka åtta år 2013. Måndag och tisdag bestod av rätt ”vanliga” lektioner där eleverna fick lära sig om bl a informationssökning, vikten av källkritik och sociala medier. Under onsdag och torsdag arbetade eleverna mer självständigt med olika uppgifter som finns dokumenterade på denna webbplats. Fredag ägnades åt bl a presentationer och sammanfattande reflektioner. Ett mer detaljerat sammandrag av projektdagarna hittar du på Simons arbetsblogg (klicka här).

 

Jag vill tacka alla elever som medverkat i detta projekt. Det är ni som producerat denna webbplats och ni har gjort det bra! Jag vill också rikta ett tack till skolans rektor Lars Varstala som gett mig möjligheten att hålla en kurs om detta ämne som ligger mig varmt om hjärtat.

 

-Simon-

 

 

Medverkande elever:

Frans Pem

Hsaw Meh

Linman Kevin

Nystrand Nathalie

Näsman Rebecka

Reh Say

Stoor Jimmy

Söderholm Nicolina

The Meh

West Jonatan

Creative Commons-licens
WWW - Wara eller inte Wara på Webben av Simon Hansell är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported licens.